ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๕ ส่งเอกสารสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๑. แนวปฏิบัติทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
๒. เอกสารการสมัครขอรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด
เว็บไซด์ ทพพ กำลังปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
คลิกที่นี่ เข้าสู่เว็บไซด์เก่า
เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ
พิธีมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง และการปฐมนิเทศ
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔
อ่านต่อ

จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ
พิธีมอบทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง และการปฐมนิเทศ
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔
อ่านต่อ